Tân Ban Đại Diện Cộng Đoàn

với Nhiệm Kỳ 2014 - 2017

----------------------------------------------------------------

- Cộng Đoàn Cuxhaven:

          - C.Đ Trưởng: Chị Lê Thị Lan Chi

          - Thủ Quỹ: Bà Vũ Thị Châm

 

- Cộng Đoàn Braunschweig:

          - C.Đ Trưởng: Ô. Đỗ Văn Hưng

          - CĐ Phó: Ông Cố Vũ Đ́nh Lung

          - Ca Đoàn: Ô. Nguyễn Anh Tuấn và Anh Đinh Công Tráng

 

- Cộng Đoàn Hamburg:

          - C.Đ Trưởng: Ô. Lê Văn Hồng

          - CĐ Phó Nội Vụ: Anh Bùi Công Hiểu

          - CĐ Phó Ngoại Vụ: Anh Nguyễn Thanh B́nh

          - Thư Kư: Ô. Trần Văn Tuân

          - Thủ Quỹ: Bà Đoàn Thị Tuyết

 

- Cộng Đoàn Lüneburg:

          - C.Đ Trưởng: Ô. Nguyễn Hữu Khoa

          - Ca Đoàn: Ô. Nguyễn Tân

          - Phụng Vụ: Anh Vũ Viết Cường

          - Thủ Quỹ: Anh Nguyễn Văn Tấn

 

- Cộng Đoàn Osterode:

          - C.Đ Trưởng: Chị Vũ Viết Kiều Nga

 

- Cộng Đoàn Wedel:

          - C.Đ Trưởng: Anh Phạm Tất Đạt

          - C.Đ Phó Nội Vụ: Anh Nguyễn Văn Chương

          - C.Đ Phó Ngoại Vụ: Anh Phạm Phước Lộc

          - Thư Kư: Chị Lê Thị Thủy Tiên

          - Thủ Quỹ: Chị Ngô Thị Mỹ Loan

          - Phụng Vụ và Ca Đoàn: Anh Phạm Hưng Thịnh

 

      - Cộng Đoàn Vùng Bắc Đức chân thành cám ơn cho những hy sinh phục vụ Cộng Đoàn Dân Chúa của những Thành Viên trong Tân Ban Đại Diện!

TTMV-Borsum