LỜI KINH CẦU NGUYỆN

CHO MẬT NGHỊ HỒNG Y BẦU GIÁO HOÀNG

 

 

Cha Michael Czerny, thư kư của ĐHY Peter Turkson (Tổng Trưởng Bộ Công Lư và Ḥa B́nh - người kế vị của Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận ), đă soạn một lời nguyện ngắn "LỜI CẦU CHO MẬT NGHỊ HỒNG Y BẦU GIÁO HOÀNG" dựa vào lời bầu cử của Tôi Tớ Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, đă được chuẩn cho phép đọc.

Xin mọi người chúng ta trong vùng Bắc Đức đọc lời nguyện này hằng ngày để nài xin Thiên Chúa ban ơn Thánh Thần soi sáng và hướng dẫn cho cuộc bầu chọn Đấng kế vị mới của Thánh Cả Phêrô.


          Lạy Thiên Chúa toàn năng, là Cha chúng con ở trên trời - nhờ lời chuyển cầu của vị Tôi Tớ Chúa là Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận - xin Cha ban ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần để hướng dẫn cuộc bầu chọn vị Tân Giáo Hoàng. Đức Giáo Hoàng được gọi là "Tôi Tớ của các Tôi Tớ Chúa", xin Cha cho Ngài được biết yêu mến Cha trọn vẹn, và hăng say phục vụ Giáo Hội của Cha.

          Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ chúng con, Ngài là Đấng đă mở ḷng chúng con để chúng con hiểu biết, yêu mến và trung tín phục vụ Cha. Amen!