Ngày Phong Thánh

ĐGH Gioan Phaolô II và ĐGH Gioan XXIII

 

 

vào Chúa nhật, 27.4.2014 lúc 9g30 tại Quảng Trường Thánh Phêrô, Rôma.

      - Đài truyền h́nh ZDF sẽ trực tiếp truyền h́nh vào lúc 9g30.

      - Đây là một buổi lễ đặc biệt hiếm có  trong lịch sử Giáo Hội bởi v́ một vị Giáo Hoàng trong thời đại chúng ta được Phong Thánh sớm nhất.

      - Chúng ta chú ư theo dơi trực tiếp đài ZDF và cầu nguyện xin ơn nơi Thánh GH Gioan Phaolô II và Thánh GH Gioan XXIII.

 

TTMV-Borsum