TIN BUỒN

 

Ông Thadeo Nguyễn Kỳ Thanh

 

Đă qua đời vào lúc 3g12 phút ngày thứ sáu, 05.10.2018

 

tại Hamburg, Đức Quốc, Hưởng dương 57 tuổi

 

Thánh lễ An táng sẽ được cử hành

lúc 11g30 thứ ba, ngày 23.10.2018

tại St. Agnès Tonndorf

Jenfelder Alle 79 - 22045 Hamburg

 

 

Sau Thánh Lễ là Nghi thức hạ huyệt

tại Nghĩa Trang Rahlstedt

Am Friedhof 11 - 22149 Hamburg

 

Chúng ta cùng hiệp ư cầu nguyện cho Linh Hồn Thadeo

được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

 

Xin Thiên Thần Chúa dẫn đưa linh hồn Thadeo vào Thiên Quốc.

Xin các Thánh Tử Đạo đón tiếp vào thành thánh Giêrusalem mới và vĩnh cửu.

Chúa phán: "Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta sẽ sống đời đời".

 

- Lạy Chúa xin cho linh hồn Thadeo được nghỉ yên muôn đời.

- Và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Thadeo.

 

TTM-Borsum