TIN BUỒN

 

 

Ông Đa Minh Nguyễn Viết Biểu

Đă qua đời vào lúc 15g ngày thứ bảy, 28.04.2018

tại Hamburg, Đức Quốc

Hưởng thọ 81 tuổi

 

Thánh lễ An táng sẽ được cử hành

lúc 10g thứ sáu, ngày 18.05.2018

tại St. Agnès Tonndorf

Jenfelder Alle 79 - 22045 Hamburg

 

Sau Thánh Lễ là Nghi thức hạ huyệt

tại Nghĩa Trang Rahlstedt

Am Friedhof 11 - 22149 Hamburg

 

Chúng ta cùng hiệp ư cầu nguyện cho Linh Hồn Đa Minh

được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.
 
Xin Thiên Thần Chúa dẫn đưa linh hồn Đa Minh vào Thiên Quốc.
Xin các Thánh Tử Đạo đón tiếp vào thành thánh Giêrusalem mới và vĩnh cửu.
Chúa phán: "Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta sẽ sống đời đời".
 
- Lạy Chúa xin cho linh hồn Đa Minh được nghỉ yên muôn đời.
- Và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Đa Minh.

 

TTM-Borsum