THÀNH TÂM CHIA BUỒN

         

     + Ông Giuse Nguyễn Văn Nhường (Hamburg) - qua đời ngày 26.11.2017 ti Hamburg,

     hưởng th 70 tui. Th. L An Táng đă được c hành vào ngày 07.12.17 ti Hamburg.

 

     + Ông Gioan B. Tôn Anh Tuấn (Hamburg) - qua đời ngày 01.12.2017 ti Hamburg,

     hưởng dương 56 tui. Tang Lễ đă được c hành vào ngày 13.12.17 ti Hamburg.

   

     + Ông Cố Giuse Bùi Văn Huân (gốc Hamburg) - qua đời ngày 22.12.17 ti Stockton-USA,

     hưởng thọ 85 tui. Tang Lễ đă được c hành vào ngày 28.12.17 ti Stockton.

     - Ông Huân là thân phụ của Thày Giuse Bùi Công Hiệu SJ đang phục vụ ở Berlin.

 

     + Bà Maria Trần Thị Tuyết (Bà Điểm) (Hamburg) - qua đời ngày 18.01.2018 ti

     Hamburg, hưởng thọ 81 tui. Th. Lễ đă được c hành vào ngày 26.01.18 ti Hamburg.

 

     + Bà Maria Nguyễn Kim Yến (Bà Út) (Hamburg) - qua đời ngày 21.01.2018 ti

     Hamburg, hưởng thọ 87 tui. Th. Lễ đă được c hành vào ngày 01.02.18 ti Hamburg.

 

- Chúng ta cùng cu nguyn cho Các Linh Hn mới qua đời được lên chn nghỉ ngơi

  hng xem thy mt Đức Chúa Tri sáng láng vui v vô cùng. Amen.

 

 

KHÁNH THÀNH TƯỢNG ĐÀI Dr. RUPERT NEUDECK

 

Một tượng đài nhằm tôn vinh và biết ơn đến Dr. Rupert Neudeck, vị Đại Ân Nhân của Thuyên Nhân VN tại Đức sẽ được khánh thành vào thứ bẩy, 12.05.2018 tại Troisdorf.

 

 

NGÀY HÀNH HƯƠNG của TGP HAMBURG

 

Đức TGM Stefan Heße mời tất cả Giáo Dân trong Giáo Phận đến tham dự ngày Hành Hương tại Lübeck vào thứ bẩy, 23.6.2018 nhằm kỷ niệm 75 năm 4 Linh Mục bị Đức quốc xă tử h́nh: Karl Friedrich Stellbrink, Johannes Prassek, Hermann Lange và Eduard Müller.

- Cộng Đoàn CGVN tại Hamburg, Kiel và Wedel sẽ tham dự ngày Hành Hương này.

 

TTMV - Borsum