Hành Hương Do Thái và Jordanien 2018

 

- Thời gian: 02.01.2018 – 11.01.2018

 

- Khởi hành từ phi trường Berlin - Tegel

 

- Giá tiền đang ước lượng (Tùy theo hối đoái dollars và số người tham dự) khoảng 1.550€.

  (cho vé máy bay, xe Bus, người hướng dẫn Do Thái, vé vào cửa, đi thuyền trên hồ Galilê,   

  khách sạn gồm 2 bữa ăn sáng và chiều).

 

- Đoàn sẽ đi thăm viếng khoảng 40 địa danh quan trọng trong Cựu Ước và Tân Uớc tại Do Thái   

  và Jordanien. Lần này đi thêm đến thành Masada, Jakobsbrunnen ...

 

- Việc xin Visa cho người c̣n quốc tịch Việt Nam vào Do Thái và Jordanien hiện tại rất khó khăn  

  và phức tạp. Nên chuyến hành hương này chỉ nhận tham dự viên có quốc tịch Đức.

 

- Xin vui ḷng ghi danh nơi Lm. Tuyên Úy đến ngày 23.07.2017. Ghi danh trễ giá tiến có thể cao

  hơn v́ phải tùy thuộc và vé máy bay tăng giá.

 

- Hiện tại đă có 36 người ghi danh, như thế chỉ c̣n nhận thêm 4 người nữa mà thôi.

 

- Những tham dự viên ghi danh sẽ nhận được thư thông báo vào cuối tháng 07.2017

 

TTMV-Borsum