THÁNH LỄ CỘNG ĐOÀN

 

Tháng 1.2018

Hamburg

: 01.01

Thứ hai, Tết dương Lịch 2018 cầu b́nh an cho năm mới.

Lễ Trọng Mừng Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa

14g Thánh Lễ Cộng Đoàn tại St. Joseph.

Hành Huơng Do Thái và Jordanien 2018 từ ngày 03. - 12.01.2018

 

THÁNH LỄ MỪNG XUÂN MẬU TUẤT 2018 (Mồng Một Tết: 16.02.2018)

Kiel 10.02.2018 - Lüneburg 11.02 - Osterode 16.02 - Wedel 17.02 - Hamburg, thứ tư Lễ Tro 14.02 và mừng Tết Mậu Tuất 18.02 - Braunschweig 24.02 - Hannover 25.02 - Göttingen 04.03 - Hildesheim 10.03 - Cuxhaven 11.03

(Ghi chú: Có thể thay đổi ngày tại 1 hoặc 2 Cộng Đoàn v́ Giáo Xứ Đức chưa lên chương tŕnh cho năm 2018)

Tháng 12.2017

MÙA GIÁNG SINH 2017

Hamburg

: 25.12

Thứ hai, Đại Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh 2017

- 13g GT - 14g Thánh Lễ Cộng Đoàn tại St. Joseph.

Göttingen

: 26.12

Thứ ba, 2. Weihnachtstag 13g Giải Tội - 14g Thánh Lễ tại St. Heinrich

Hildesheim

: 30.12

Thứ bẩy, 15g30 Thánh Lễ tại TTMV Borsum.

Hannover

: 31.11

Chúa Nhật, 14g Giải tội - 15g Thánh lễ tại St. Bernward.

 

MÙA VỌNG 2017

Hamburg

: 03.12

Chúa nhật I Mùa Vọng, 12g30 Giờ Chầu Thánh Thể

- 13g15 GT - 14g Thánh Lễ Cộng Đoàn tại St. Joseph.

Hamburg

:07.12

Thứ năm, 10g Thánh lễ an táng Ô. Giuse Nguyễn Văn Nhường, cộng đoàn Thánh Giuse Khang-Hamburg tại St. Agnes - Tonndorf

Cuxhaven

: 10.12

Chúa nhật, 11g Thánh lễ tại Zwölf Apostel (Altenwalde)

Braunschweig

: 16.12

Thứ bẩy, 15g30 Thánh Lễ tại St. Joseph.

Lüneburg

: 17.12

Chúa nhật, 12g Giải tội - 12g30 Thánh lễ tại St. Stephanus.

Wedel

: 23.12

Thứ bẩy, 13g Giải Tội - 14g Thánh Lễ tại St. Marien.

Hannover

: 12.11

Chúa Nhật, 14g Giải tội - 15g Thánh lễ tại St. Bernward

Hamburg

: 23.12

Thứ bảy, 14g Thánh Lễ mừng Ngân Khánh Hôn Phối tại St. Mariae Himmelfahrt - Rahlstedt.

 

Tháng 11.2017

Borsum

: 09.09

Thứ bảy, 10g30 Đại Lễ Mừng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

- Cử hành Lễ Giỗ 15 năm ĐHY Phanxicô X. Nguyễn Văn Thuận.

Kassel

: 02.11

Thứ năm, 9g30 Thánh Lễ An Táng cho cụ Maria Nguyễn Thị Duyên tại St. Johannes Don Bosco.

Hamburg

: 04.11

Thứ bảy, 13g Thánh Lễ tại Nghĩa Trang Rahlstedt - HH

Sau đó Cộng Đoàn đi đến từng phần mộ cầu nguyện.

Hamburg

: 05.11

Chúa nhật, 12g30 Giờ Chầu Thánh Thể

- 13g15 GT - 14g Thánh Lễ Cộng Đoàn tại St. Joseph

Wedel

: 11.11

Thứ bẩy, 13g Giải Tội - 14g Thánh Lễ tại St. Marien

Hannover

:12.11

Chúa Nhật, 14g Giải tội - 15g Thánh lễ tại St. Bernward

Osterode

: 17.11

Thứ sáu, 15g30 Thánh Lễ tại St. Johannes Bapt.

Braunschweig

: 18.11

Thứ bẩy, 15g30 Thánh Lễ tại St. Joseph.

Göttingen

: 19.11

Chúa nhật, 13g Giải Tội - 14g Thánh Lễ tại St. Heinrich

Kiel    

: 25.11

Thứ bẩy, 14g Thánh Lễ tại St. Birgitta (Kiel-Mettenhof )

Hamburg

: 26.11

Chúa nhật, 11g Thánh Lễ tại St. Joseph với Giáo Xứ Đức

Sau đó là Weihnachtsbasar.

Lüneburg

: 26.11

Chúa nhật, 14g Thánh lễ tại St. Stephanus.

 

Tháng 10.2017

Göttingen

: 15.10

Chúa nhật, 13g Giải Tội - 14g Thánh Lễ tại St. Heinrich

Wedel

: 29.10

Chúa nhật, 11g15 Thánh lễ tại St. Marien với Giáo Xứ Đức

dịp làm phép Đài Đức Mẹ do giáo dân Việt Nam dâng tặng.

 

Tháng 09.2017

Borsum

: 09.09

Thứ bảy, 10g30 Đại Lễ Mừng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

- Cử hành Lễ Giỗ 15 năm ĐHY Phanxicô X. Nguyễn Văn Thuận.

Hamburg

: 10.09

Chúa nhật, 12g30 Giờ Chầu Thánh Thể    

- 13g15 GT - 14g Thánh Lễ Cộng Đoàn tại St. Joseph

- Thánh Lễ hôm nay thay thế cho thánh lễ ngày 02.09 như đă  

   thông báo trước đây. Không cử hành ở St. Agnès - Tonndorf  

   mà ở St. Joseph -Wandsbek

Quickborn

: 23.09

Thứ bảy, 12g30 Thánh Lễ ngoại kiều tại St. Marien

Kurz Kamp 2 - 25451 Quickborn

Lüneburg

: 24.09

Chúa nhật, 12g Giải tội - 12g30 Thánh lễ tại St. Stephanus.

 

Tháng 08.2017

Braunschweig

: 05.08

Thứ bẩy, 11g Thánh Lễ St. Heinrich (nhà ha Điểm)

- Cha Giuse Điểm dâng Lễ sau đó là Sommerfest.

Hamburg

: 06.08

Chúa nhật, 12g30 Giờ Chầu Thánh Thể    

- 13g15 GT - 14g Thánh Lễ Cộng Đoàn tại St. Joseph

- Sau Thánh Lễ không có gặp mặt trong hội trường.

Hành Hương Đức Mẹ Lộ Đức và Fatima: 08. - 21.8.2017: Phái đoàn hành hương gồm 104 TDV do cha Giuse Điểm, cha Phaolô Tuấn và sơ Magareta Hiền hướng dẫn.

Wedel

: 26.08

Thứ bẩy, 13g Giải Tội - 14g Thánh Lễ tại St. Marien

- Thánh Lễ tạ ơn mừng 25 năm Hôn Phối cho 3 gia đ́nh.

 

Tháng 07.2017

Göttingen

: 02.07

Chúa nhật, 13g Giải Tội - 14g Thánh Lễ tại St. Heinrich

Kiel :               

: 08.07

Thứ bẩy, 10g30 Thánh Lễ tại St. Birgitta (Kiel-Mettenhof )

- Địa chỉ: Skandinaviendamm 342 - 24109 Kiel-Mettenhof

- Mừng sinh nhật 10 năm tổ chức Picknik tại Kiel

Hamburg

: 11.06

Chúa nhật, 12g30 Giờ Chầu Thánh Thể    

- 13g15 GT - 14g Thánh Lễ Cộng Đoàn tại St. Joseph

- Đoàn Thiếu Nhi Thánh Tâm mừng Quan Thầy

Borsum

: 24.07 - 26.07 Họp mặt Nhóm Huynh Trưởng tại Borsum

: 26.07

Thứ tư Trại Hè Thiếu Nhi 2017 tại Borsum

- Nhập Trại Hè bắt đầu từ 12g - 15g tại Trừờng Học Borsum

: 27.07

Thứ năm, 11g Thánh Lễ Thiếu Nhi tại St. Martinus Borsum

: 28.07

Thứ sáu, 11g Thánh Lễ Thiếu Nhi tại St. Martinus Borsum

: 29.07

Thứ bảy, 11g Thánh Lễ Thiếu Nhi tại St. Martinus Borsum

: 30.07

Chúa Nhật, 11g Thánh Lễ Bế MạcTrại Hè Thiếu Nhi

 Kính mời Phụ Huynh đến tam dự và đón các em về nhà.

 

Tháng 06.2017

Hamburg

: 11.06

Chúa nhật, 12g30 Giờ Chầu Thánh Thể    

- 13g15 GT - 14g Thánh Lễ Cộng Đoàn tại St. Joseph

Hildesheim

: 17.06

Thứ bẩy, 10g30 Thánh Lễ Tạ Ơn

Mừng 25 Năm Linh Mục của Cha T. Úy tại Dom Hildesheim.

(Domhof 17, 31134 Hildesheim)

 

Tháng 05.2017

Lüneburg

: 01.05

Thứ tư, 11g30 GT – 12g  Thánh Lễ tại St. Stephanus

Chú ư: Hôm nay xin đi vào nhà thờ bằng cửa bên hông!

Borsum

: 06.05

Thứ bẩy, 10g Lớp Giáo Lư Hôn Nhân tại TTMV Borsum

Göttingen

: 07.05

Chúa nhật, 13g Giải Tội - 14g Thánh Lễ tại St. Heinrich

Wedel

: 13.05

Thứ bẩy, 13g Giải Tội - 14g Thánh Lễ tại St. Marien

- Hôm nay mừng đúng 100 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima.

- Các Cháu Thiếu Nhi và Thiếu Niên Dâng Hoa kính Đức Mẹ.

- Sau Th. Lễ không có gặp mặt như mọi khi.

Hamburg

: 14.05

Chúa nhật, 12g30 Giờ Chầu Thánh Thể    

- 13g15 GT - 14g Thánh Lễ Cộng Đoàn

   tại Mariä Himmelfahrt – Hamburg-Rahlstedt.

- Hôm nay các Cháu Thiếu Nhi Dâng Hoa kính Đức Mẹ.

- Hôm nay là ngày Lễ Hiền Mẫu (Muttertag).

Osterrode

: 19.05

Thứ sáu, 15g30 Thánh Lễ tại St. Johannes Bapt.

Braunschweig

: 20.05

20.05. Thứ bẩy, 16g Thánh Lễ tại St. Joseph

- Hôm nay các Cháu Thiếu Nhi Dâng Hoa kính Đức Mẹ.

Hannover

: 21.05

Chúa nhật, - 14g Giải Tội - 15g Th. Lễ tại St. Bernward

- Hôm nay các Cháu Thiếu Nhi Dâng Hoa kính Đức Mẹ.

Hamburg

: 11.06

Chúa nhật, 12g30 Giờ Chầu Thánh Thể    

- 13g15 GT - 14g Thánh Lễ Cộng Đoàn tại St. Joseph

Hildesheim

: 17.06

Thứ bẩy, 10g30 Thánh Lễ Tạ Ơn

Mừng 25 Năm Linh Mục của Cha T. Úy tại Dom Hildesheim.

(Domhof 17, 31134 Hildesheim)

Aschaffenburg: 03. – 05.6.2017 - Đại Lễ Chúa Thánh Thần: ĐH CôngGiáo

 

Tháng 04.2017

Hannover

: 09.04

Chúa nhật, - 14g Giải Tội - 15g Th. Lễ tại St. Bernward

Chúa nhật Lễ Lá, bắt đầu Tuần Thánh – Làm Phép Lá

MÙA PHỤC SINH

Hamburg

: 16.04

Chúa Nhật Phục Sinh, 12g Ca Đoàn tập hát trong nhà thờ

(không có Giờ Chầu Thánh Thể)

-13g GT -14g Thánh Lễ Cộng Đoàn tại St. Joseph

- Hôm nay các Ca Viên từ Cộng Đoàn Braunschweig, Hamburg và Wedel chung nhau hát lễ Phục Sinh.

Wedel

: 17.04

Thứ hai PHỤC SINH, 13g GT – 14g Th. Lễ tại St. Marien

Hildesheim

: 29.04

Thứ bẩy, 15g30 Th. Lễ mừng 25 năm hôn phối tại TTMV Borsum

Cuxhaven

: 30.04

Chúa nhật, 11g Thánh Lễ tại Zwölf Apostel

 

Tháng 03.2017

Hamburg

: 01.03

Thứ tư Lễ Tro, Bắt đầu Mùa Chay Thánh

17g15 Thánh lễ với nghi thức xức tro tại St. Joseph.

Hamburg

: 05.03

Chúa Nhật, 14g Thánh lễ Cộng Đoàn tại St. Joseph

Braunschweig

: 18.03

Thứ bẩy, 15g GT  - 15g30 Thánh Lễ tại St. Joseph

Hamburg

: 25.03

Thứ bẩy, 10g30 TL truyền chức Giám Mục tại nhà thờ

chính ṭa St. Marien Dom (Am Mariendom 7, 20099 Hamburg)

Göttingen

: 26.03

Chúa nhật, 13g Giải Tội - 14g Thánh Lễ tại St. Heinrich

- Chú ư: Đêm thứ bẩy thay đổi Giờ Mùa Hè 2017 (vặn lên 1 tiếng)

Hamburg

: 16.04

Chúa Nhật Phục Sinh, 12g Ca Đoàn tập hát trong nhà thờ

(không có Giờ Chầu Thánh Thể)

-13g GT -14g Thánh Lễ Cộng Đoàn tại St. Joseph

- Hôm nay các Ca Viên từ Cộng Đoàn Braunschweig, Hamburg và Wedel chung nhau hát lễ Phục Sinh.

 

Tháng 02. 2017

Kiel

: 04.02

Thứ bảy, 13g Thánh lễ tại St. Birgitta (Mettenhof)

Hamburg

: 05.02

Chúa Nhật, Thánh lễ Cầu b́nh an năm mới.

13g giải tội - 14g TLCĐ tại Mariä Himmelfarht – Rahlstedt.

Sau Thánh lễ cộng đoàn liên hoan mừng Xuân Đinh Dậu 2017

Wedel

: 11.02

Thứ bảy, 13g giải tội - 14g Thánh lễ tại St. Marien.

Lüneburg

: 12.02

Chúa Nhật, 12g giải tội - 12g30 Thánh lễ tại St. Stephanus.

Hildesheim

: 25.02

Thứ bảy, 15g30 Thánh lễ tại TTMV - Borsum

Hannover

: 26.02

Chúa Nhật, 14g Giải tội - 15g Thánh lễ tại St. Bernward

Hamburg

: 01.03

Thứ tư Lễ Tro, Bắt đầu Mùa Chay Thánh

17g15 Thánh lễ với nghi thức xức tro tại St. Joseph.

 

Tháng 01.2017

Hamburg

:01.01

Chúa Nhật, TẾT DƯƠNG LỊCH : Cầu b́nh an năm mới. Lễ trọng mừng Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa.

- 14g Thánh lễ Cộng Đoàn tại St. Joseph-Wandsbek.

(Cha Phanxicô Nguyễn Ngọc Thủy dâng lễ cho cộng đoàn)

Cuxhaven

: 21.01

Thứ bảy, 14g Thánh lễ tại Zwölf Apostel.

Osterode

: 27.01

Thứ sáu, 15g30 Thánh lễ tại St. Johannes Bapt.

Braunschweig

: 28.01

Thứ bảy, 15g30 Thánh lễ tại St. Joseph

Mồng 1 Tết, Mừng Xuân Đinh Dậu 2017

Göttingen

: 29.01

Chúa Nhật, 13g Giải tội - 14g Thánh lễ tại St. Heinrich

Mồng 2 Tết, sau thánh lễ cộng đoàn mừng Xuân Đinh Dậu 2017.

Kiel

: 04.02

Thứ bảy, 13g Thánh lễ tại St. Birgitta (Mettenhof)