Tháng 03.2017

Hamburg

: 01.03

Thứ tư Lễ Tro, Bắt đầu Mùa Chay Thánh

17g15 Thánh lễ với nghi thức xức tro tại St. Joseph.

Hamburg

: 05.03

Chúa Nhật,  14g Thánh lễ Cộng Đoàn tại St. Joseph

 

Tháng 02.2017

Kiel

: 04.02

Thứ bảy, 13g Thánh lễ tại St. Birgitta (Mettenhof)

Hamburg

: 05.02

Chúa Nhật, Thánh lễ Cầu b́nh an năm mới.

13g giải tội - 14g Thánh lễ Cộng Đoàn tại Mariä Himmelfarht - Rahlstedt

Sau Thánh lễ cộng đoàn liên hoan mừng Xuân Đinh Dậu 2017

Wedel

: 11.02

Thứ bảy, 13g giải tội - 14g Thánh lễ tại St. Marien.

Lüneburg

: 12.02

Chúa Nhật, 12g giải tội - 12g30 Thánh lễ tại St. Stephanus.

Hildesheim

: 25.02

Thứ bảy, 15g30 Thánh lễ tại TTMV - Borsum

Hannover

: 26.02

Chúa Nhật, 14g Giải tội - 15g Thánh lễ tại St. Bernward.

 

 

Tháng 01.2017

Hamburg

: 01.01

Chúa Nhật, TẾT DƯƠNG LỊCH : Cầu b́nh an năm mới. Lễ trọng mừng Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa.

- 14g Thánh lễ Cộng Đoàn tại St. Joseph-Wandsbek.

(Cha Phanxicô Nguyễn Ngọc Thủy dâng lễ cho cộng đoàn)

Cuxhaven

: 21.01

Thứ bảy, 14g Thánh lễ tại Zwölf Apostel.

Osterode

: 27.01

Thứ sáu, 15g30 Thánh lễ tại St. Johannes Bapt.

Braunschweig

: 28.01

Thứ bảy, 15g30 Thánh lễ tại St. Joseph

Mồng 1 Tết, Mừng Xuân Đinh Dậu 2017

Göttingen

: 29.01

Chúa Nhật, 13g Giải tội - 14g Thánh lễ tại St. Heinrich

Mồng 2 Tết, sau thánh lễ cộng đoàn mừng Xuân Đinh Dậu 2017.

 

Tháng 12.2016

MÙA VỌNG 2016 – Bài Đọc Phng V Năm A

Hamburg

: 04.12

Chúa Nhật,12g30 : Chầu Thánh Thể - 13g15 Giải Tội

14g Thánh lễ Cộng Đoàn tại St. Joseph-Wandsbek.

- Đức TGM Dr. Stefan Heße đến thăm cộng đoàn

Wedel

: 10.12

Thứ bảy, 13g GT - 14g Thánh Lễ tại St. Marien.

Hannover

: 11.12

Chúa nhật, - 14g GT - 15g Thánh Lễ tại St. Bernward.

Braunschweig

: 17.12

Thứ bảy, - 15g30 Thánh Lễ tại St. Joseph.

Lüneburg

: 18.12

Chúa nhật, 12g GT – 12g30 Thánh Lễ tại St. Stephanus

MÙA GIÁNG SINH 2016 – Bài Đọc Phng V Năm A

Hamburg

: 25.12

Chúa Nhật, ĐẠI LỄ MỪNG CHÚA GIÁNG SINH

13g : Giải Tội

14g Thánh lễ Cộng Đoàn tại St. Joseph-Wandsbek.

Göttingen

: 26.12

Thứ hai, 2. Weihnachtstag - 13g: Giải Tội -14g Thánh Lễ tại St. Heinrich.

 

Tháng 11.2016

 

Hamburg

: 05.11

Thứ bẩy, 13g Thánh Lễ tại Nghĩa Trang Rahlstedt.

- Sau đó Cộng Đoàn đi đến từng phần mộ cầu nguyện

- Xin Anh Chị Em nhớ mang theo sách Phụng Ca!

- Địa chỉ Nghĩa Trang: Am Friedhof 11, 22149 Hamburg.

Kiel

: 12.11

Thứ bảy, 10g30 tại St. Birgitta (Kiel-Mettenhof)

Hamburg

: 13.11

Chúa Nhật,12g30 : Chầu Thánh Thể - 13g15 Giải Tội

14g Thánh lễ Cộng Đoàn tại St. Joseph-Wandsbek.

MÙA VỌNG 2016 – Bài Đọc Phng V Năm A

Hildesheim

: 26.11

Thứ bảy, 15g30 Thánh lễ tại TTMV Borsum

Göttingen

: 27.11

Chúa Nhật, 13g Giải tội-14g Thánh Lễ tại St. Heinrich

 

Tháng 10.2016

 

Wedel

: 01.10

Thứ bảy, 13g GT - 14g Thánh Lễ tại St. Marien

- Hôm nay C.Đ mừng Bổn Mạng Thánh Nữ Têrêsa HĐ Giêsu.

Braunschweig

: 03.10

Thứ bảy, 15g GT  - 15g30 Thánh Lễ tại St. Joseph

Hamburg: 07. – 09.10.2016 Tam Nhật Tĩnh Tâm tại Mariä Himmelfahrt

Osterode

: 11.10

Thứ ba, 15g30 Thánh Lễ tại St. Johannes Bapt.

Hildesheim

: 15.10

Thứ bảy, 15g30 Thánh lễ tại TTMV Borsum

Lüneburg

: 16.10

Chúa nhật, 12g GT – 12g30 Thánh Lễ tại St. Stephanus

Hannover

: 30.10

Chúa nhật, 14g Giải Tội - 15g Thánh Lễ tại St. Bernward

 

Tháng 09.2016

 

Borsum

: 10.09

Thứ bẩy, 10g30 Đại Lễ Mừng Các Thánh Tử Đạo VN

- Cử hành Lễ Giỗ 14 năm Đc Hng Y Phanxicô  

  Xavier Nguyn Văn Thuận

- Thánh Ca: Ca Đoàn Thánh Linh Hamburg

- Sau đó họp mặt liên hoan tại Trường Tiểu Học Borsum

- Văn Nghệ: Ban Văn Nghệ Các Thánh Tử Đạo VN

Hamburg

: 18.09

Chúa Nhật,12g30 : Chầu Thánh Thể - 13g15 Giải Tội

14g Thánh lễ Cộng Đoàn tại St. Joseph-Wandsbek.

Quickborn

: 24.09

Thứ bẩy, 12g30 Thánh Lễ Ngoại Kiều tại St. Marien

- Ca Đoàn Thánh Linh Hamburg hát lễ

- Kính mời các Cộng Đoàn Kiel, Wedel và Hamburg đến    

  tham dự!

Địa chỉ nhà thờ: Kurzer Kamp 2– 25451 Quickborn

Cuxhaven

: 25.09

Chúa nhật, 11g Thánh Lễ tại Zwölf Apostel

 

Tháng 07.2016

 

Lüneburg

: 03.07

Chúa nhật, 12g GT – 12g30 Thánh Lễ tại St. Stephanus

Kiel

: 09.07

Thứ bảy, 10g30 tại St. Birgitta (Kiel-Mettenhof)

Skandinaviendamm 342 – 24109 Kiel-Mettenhof.

Sau thánh lễ sẽ đi chung ra băi biển: Sinh hoạt, nướng thịt, thư giăn ...

Hamburg

: 10.07

Chúa Nhật,12g30 : Chầu Thánh Thể - 13g15 Giải Tội

14g Thánh lễ Cộng Đoàn tại St. Joseph-Wandsbek.

Cuxhaven

: 17.07

Chúa nhật, 11g Thánh Lễ tại Zwölf Apostel

Hamburg

: 23.07

Thứ bảy, 10g30 Thánh Lễ tại Mariae Himmelfahrt

Sau Thánh Lễ là hội Sommerfest mừng 35 năm thành lập cộng đoàn.

 

Tháng 06.2016

 

Kiel

: 04.06

Thứ bẩy, 13g Thánh Lễ tại St. Birgitta (Kiel-Mettenhof)

Hamburg

: 05.06

Chúa Nhật,12g30 : Chầu Thánh Thể - 13g15 Giải Tội

14g Thánh lễ Cộng Đoàn tại St. Joseph-Wandsbek.

Braunschweig

: 11.06

Thứ bảy, 15g GT  - 15g30 Thánh Lễ tại St. Joseph

Kiel

: 18.06

Thứ bảy, 13g Thánh Lễ tại St. Birgitta (Kiel-Mettenhof)

Wedel

: 19.06

Chúa Nhật, 13g Giải tội-14g Thánh Lễ tại St. Marien

Hildesheim

: 25.06

Thứ bảy, 15g30 Thánh lễ tại TTMV Borsum

Göttingen

: 26.06

Chúa Nhật, 13g Giải tội-14g Thánh Lễ tại St. Heinrich

 

 

 

 

Tháng 05.2016

 

Hamburg

: 01.05

Chúa Nhật,12g30 : Chầu Thánh Thể - 13g15 Giải Tội

14g Thánh lễ Cộng Đoàn tại St. Joseph-Wandsbek.

Wedel

: 05.05

Thứ năm, Lễ Chúa Giêsu lên trời

13g GT - 14g T. Lễ tại St. Marien.

- Hôm nay các Cháu Thiếu Nhi Dâng Hoa kính Đức Mẹ.

Borsum

: 07.05

Thứ bẩy, 10g Lớp Giáo Lư Hôn Nhân tại TTMV Borsum

Lüneburg

: 08.05

Chúa nhật, 12g GT – 12g30 Thánh Lễ tại St. Stephanus

- Hôm nay các Cháu Thiếu Nhi Dâng Hoa kính Đức Mẹ.

- Hôm nay là ngày Lễ Hiền Mẫu (Muttertag).

Aschaffenburg: 14. – 16.5.2016  Đại Lễ Chúa Thánh Thần - ĐH Công Giáo

Hannover

: 22.05

Chúa nhật, 14g Giải Tội - 15g Thánh Lễ tại St. Bernward

- Hôm nay các Cháu Thiếu Nhi Dâng Hoa kính Đức Mẹ.

Göttingen

: 29.05

Chúa nhật, 13g Giải Tội - 14g Thánh Lễ tại St. Heinrich

 

Tháng 04.2016

 

Göttingen

: 03.04

Chúa nhật, 13g Giải Tội - 14g Thánh Lễ tại St. Heinrich

Braunschweig

: 09.04

Thứ bảy, 15g GT  - 15g30 Thánh Lễ tại St. Joseph

Hamburg

: 10.04

Chúa Nhật,12g30 : Chầu Thánh Thể - 13g15 Giải Tội

14g Thánh lễ Cộng Đoàn tại St. Joseph-Wandsbek.

Osterode

: 15.04

Thứ sáu, 15g30 Thánh Lễ tại St. Johannes Bapt.

Cuxhaven

: 17.04

Chúa nhật, 11g Thánh Lễ tại Zwölf Apostel

Hildesheim

: 23.04

Thứ bảy, 15g30 Thánh Lễ tại TTMV Borsum

 

Tháng 03.2016

 

Braunschweig

: 05.03

Thứ bảy, 15g Giải Tội -15g30 Thánh lễ tại St. Joseph

Lüneburg

: 06.03

Chúa Nhật, 12g GT -13g30 Thánh lễ tại St. Stephanus.

Hamburg

: 14.03

Thứ hai, 10g Thánh Lễ An táng Cha xứ Peter Wegner tại St. Agnes, Tonndorfqua đời ngày 04.3.16

Cuxhaven

: 20.03

Chúa nhật Lễ Lá, 11g Thánh Lễ tại Zwölf Apostel.

bắt đầu Tuần Thánh - Làm Phép Lá.

 

 

 

Mùa PHỤC SINH 2016

Hamburg

 

: 27.03

Chúa nhật PHỤC SINH, 12g30 Rửa Tội

-13g Chầu Thánh Thể - 13g30 GT

-14g Thánh Lễ Cộng Đoàn tại St. Joseph.

- Chú ư: Đêm thứ bẩy thay đổi Giờ Mùa Hè 2016.

Wedel

: 28.03

Thứ hai PHỤC SINH, 13g GT - 14g T. Lễ tại St. Marien

 

Tháng 02.2016

 

Hildesheim

: 06.02

Thứ bảy, 15g30 Thánh Lễ tại TTMV Borsum

Mừng XUÂN MỚI BÍNH THÂN 2016 (08.2 - mùng một Tết)

Göttingen

: 07.02

Thứ bảy, 13g: Giải Tội -14g Thánh Lễ tại St. Heinrich- Chú ư: - Hôm nay đúng 18g là Đón Giao Thừa Bính Thân tại VN

Hamburg

: 10.02

Thứ Tư Lễ Tro - Bắt đầu Mùa Chay Thánh 2016

17g15 Lễ Tro tại St. Joseph - Wandsbek

Wedel

: 13.12

Thứ bảy, 13g Giải Tội - 14g Thánh Lễ tại St. Marien.

Hamburg

: 14.02

ChúaNhật, 14g Thánh lễ Cộng Đoàn tại Mariae Himmelfahrt. Sau thánh lễ sẽ là liên hoan mừng xuân Bính Thân

Kiel

: 20.02

Thứ bẩy, 13g Th. Lễ tại St. Birgitta (Kiel-Mettenhof)

Osterode

: 26.02

Thứ sáu, 15g30 Thánh Lễ tại St. Johannes Bapt.

Hannover

: 28.02

Chúa Nhật,14g Giải tội –15g Th. lễ tại St. Bernward.

 

Tháng 01.2016

 

Hamburg

: 01.01

Thứ sáu, TẾT DƯƠNG LỊCH: cầu b́nh an cho Năm Mới

Lễ Trọng mừng Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa

14g Thánh Lễ tại St. Joseph - Wadsbek

- Chú ư: Hôm nay không có họp mặt trong Hội Trường!

Cuxhaven

: 31.01

Chúa Nhật, 11g Thánh lễ tại Zwölf Apostel

 

Tháng 12.2015

 

MÙA VỌNG 2015 – Bài Đọc Phng V Năm C

Kiel

: 05.12

Thứ bẩy, 13g Th. Lễ tại St. Birgitta (Kiel-Mettenhof)

Braunschweig

: 12.12

Thứ bảy, 15g Giải Tội -15g30 Thánh lễ tại St. Joseph

Hildesheim

: 13.12

Chúa Nhật, 11g Thánh Lễ tại TTMV Borsum

Wedel

: 19.12

Thứ bảy, 13g Giải Tội - 14g Thánh Lễ tại St. Marien.

- Chú ư: Các cháu Thiếu Nhi mang ống heo dâng Chúa Hài Nhi

Lüneburg

: 20.12

Chúa Nhật, 12g GT -13g30 Thánh lễ tại St. Stephanus.

- Chú ư: Các cháu Thiếu Nhi mang ống heo dâng Chúa Hài Nhi

MÙA GIÁNG SINH 2015 – Bài Đọc Phng V Năm C

Hamburg

: 25.12

Thứ sáu, ĐẠI LỄ Mừng CHÚA GIÁNG SINH

13g : Giải Tội

14g Thánh lễ Cộng Đoàn tại St. Joseph-Wandsbek.

Göttingen

: 26.12

Thứ bảy, 13g: Giải Tội -14g Thánh Lễ tại St. Heinrich- Chú ư: - Các cháu Thiếu Nhi có giờ học giáo lư riêng trước TL

          - Các cháu Thiếu Nhi mang ống heo dâng Chúa Hài Nhi

Hannover

: 27.12

Chúa Nhật,14g Giải tội –15g Th. lễ tại St. Bernward.

- Chú ư: Các cháu Thiếu Nhi mang ống heo dâng Chúa Hài Nhi

Osterode

: 29.12

Thứ ba, 15g30 Thánh Lễ tại St. Johannes Bapt.

 

 

 

 

Tháng 11.2015

 

Hamburg

: 01.11

Chúa Nhật, LỄ CÁC THÁNH

12g30 : Chầu Thánh Thể - 13g15 Giải Tội

14g Thánh lễ Cộng Đoàn tại St. Joseph-Wandsbek.

Braunschweig

: 07.11

Thứ bảy, 15g30 Thánh lễ tại St. Joseph

Cuxhaven

: 08.11

Chúa Nhật, 11g Thánh lễ tại Zwölf Apostel

Hannover

: 15.11

Chúa Nhật, 14g Giải tội – 15g Thánh lễ tại St. Bernward

Lüneburg

: 22.11

Chúa Nhật, 13g30 Thánh lễ tại St. Stephanus

MÙA VỌNG 2015 – Bài Đọc Phng V Năm C

Hamburg

: 29.11

Chúa Nhật I Mùa Vọng

12g30 Chầu Thánh Thể - 13g15 Giải tội

14g Thánh lễ tại St. Joseph

 

Tháng 10.2015

 

Wedel

: 03.10

Thứ bảy, 13g Giải Tội - 14g Thánh Lễ tại St. Marien.

Hamburg: 09. - 11.10.2015 Tam Nhật Tĩnh Tâm tại Mariä Himmelfahrt    

     - Đề tài: "Laudato Si" - Sống ḷng Từ Bi Chúa theo linh đạo môi sinh

- Thuyết giảng: Cha Giuse Bùi Quang Minh SJ, Ḍng Tên

     - Xin quư Ông Bà và Anh Chị Em trong vùng dành thời gian đến tham dự!

     - Chi tiết cho 3 ngày Tĩnh Tâm sẽ được thông báo sau.

Göttingen

: 25.10

Chúa Nhật, 14g Thánh Lễ tại St. Vinzen.

Hamburg

: 31.10

Thứ bẩy, Lễ Vọng CÁC THÁNH

- 13g Thánh Lễ tại Nghĩa Trang Rahlstedt-Hamburg

- Sau đó Cộng Đoàn đi đến từng phần mộ cầu nguyện

- Xin Anh Chị Em nhớ mang theo sách Phụng Ca!

- Địa chỉ Nghĩa Trang: Am Friedhof 11, 22149 Hamburg.

 

 

Tháng 09.2015

 

Lüneburg

: 05.09

Thứ bảy, 15g30 Thánh Lễ mừng 25 năm Hôn Phối tại St. Marien.

Cuxhaven

: 06.09

Chúa nhật, 11g Thánh Lễ tại Zwölf Apostel

Borsum

: 12.09

Thứ bẩy, 10g30

Đại Lễ Mừng Các Thánh Tử Đạo VN

- Cử hành Lễ Giỗ 13 năm Đc Hng Y Phanxicô    

  Xavier Nguyn Văn Thuận

- Dâng Hoa: Đoàn Dâng Hoa

- Thánh Ca: Ca Đoàn Thánh Linh Hamburg

- Văn Nghệ: Ban Văn Nghệ Các Thánh Tử Đạo VN, xin 

   tiếp tục ghi danh đóng góp Văn Nghệ nơi ông Hóa, 

   Tel. 04131-54600

Hamburg

: 20.09

Chúa nhật, 12g30 Giờ Chầu Thánh Thể

-13g15 GT - 14g Thánh Lễ Cộng Đoàn tại St. Joseph

Quickborn

: 26.09

Thứ bảy, 12g30 Thánh Lễ Ngoại Kiều tại St. Marien

- Ca Đoàn Thánh Linh Hamburg hát lễ

- Kính mời các Cộng Đoàn Kiel, Wedel và Hamburg 

  đến tham dự.

- Địa chỉ nhà thờ: Kurzer Kamp 2 – 25451 Quickborn

Hildesheim

: 26.09

Thứ bẩy, 13g Ngày họp mặt tất cả các Cộng Đoàn Ngoại Kiều trong GP Hildesheim tại nhà thờ Chính Ṭa Hildesheim dịp mừng 1.200 năm thành lập Giáo Phận.

- 17g Thánh Lễ đại trào với Đức GM Norbert Trelle

- Địa chỉ: Dom Hildesheim, Domhof 25 -31134 Hildesheim

- Đây là ngày Hành Hương dành cho các CĐ Ngoại Kiêu, Đức Giám Mục Norbert Trelle. Kính xin mời các CĐ Hildesheim, Göttingen, Osterode, Hannover, Lüneburg, Braunschweig và Cuxhaven đến tham dự để được hưởng ơn Toàn Xá.

 

Tháng 08.2015

 

Borsum

: 03.08 - 05.08 Họp mặt Nhóm Huynh Trưởng tại Borsum

                         chuẩn bị cho Trại Hè Thiếu Nhi 2015.

Borsum

: 05.08 - 09.08 Trại Hè Thiếu Nhi 2015 tại Borsum.

Hamburg

: 08.08

Thứ bảy, 15g30 Thánh lễ mừng 25 Hôn Phối

tại Maria Grün-Blankenese.

Borsum

: 09.08

Chúa nhật, 11g Thánh lễ bế mạc THTN 2015.

- Kính mời Phụ Huynh đến tham dự và sau đó đón các em về.

Hamburg

: 16.08

Chúa nhật, 12g30 Giờ Chầu Thánh Thể

-13g15 GT - 14g Thánh Lễ Cộng Đoàn tại St. Joseph

  Hội Các Bà Mẹ CG Hamburg mừng Quan Thày Thánh Mônica.

Braunschweig

: 22.08

Thứ bảy, 16g30 TL mừng 50 năm Hôn Phối

tại St. Joseph.

Hildesheim

: 29.08

Thứ bẩy, 15g Thánh Lễ tại TTMV Borsum

Göttingen

: 30.08

Chúa nhật, 13g Giải Tội - 14g TL tại St. Heinrich

 

 

Tháng 07.2015

 

Wedel

: 03.07

Thứ bảy, 13g Giải Tội - 14g Thánh Lễ tại St. Marien.

Kiel

: 11.07

Thứ bảy, 10g30 tại St. Birgitta (Kiel-Mettenhof)

Skandinaviendamm 342 – 24109 Kiel-Mettenhof.

Sau thánh lễ sẽ đi chung ra băi biển: Sinh hoạt, nướng thịt, thư giăn ...

Hamburg

: 12.07

Chúa nhật, 12g30 Chầu Thánh Thể - 13g15 Giải tội

- 14g Thánh Lễ cộng đoàn  tại St. Joseph-Wandsbek.

Hannover

: 19:07

Chúa Nhật, 14g giải tội – 15g

Thánh lễ tại St. Bernward.

Lüneburg

: 26.07

Chúa nhật, 12g GT - 12g30 

Thánh Lễ tại St. Stephanus.

Borsum

: 30.07 – 02.08

Họp mặt Nhóm Hy Vọng Hè 2015 tại Borsum

 

 

Tháng 06.2015

Hamburg

: 13.06

Thứ bảy, 14g

Thánh lễ Hôn Phối tại St. Joseph-Wandsbek

Hamburg

: 14.06

Chúa nhật, 15g Thánh Lễ tại St. Joseph-Wadnsbek (Cha Giuse Điểm)

- Chú ư: Thánh lễ C.Đ hôm nay sẽ dời vào lúc 15g

Braunschweig

: 27.06

Thứ bẩy, 15g Giải Tội - 15g30

Thánh Lễ tại St. Heinrich: Nietzschestr. 1A - 38126 Braunschweig. Sau đó Cộng Đoàn nướng thịt ngoài sân.

Göttingen

: 28.06

Chúa nhật, 13g Giải Tội - 14g Thánh Lễ tại St. Heinrich

 

Tháng 05.2015 – THÁNG HOA

Wedel

: 01.05

Thứ bảy, 13g Giải Tội - 14g Thánh Lễ tại St. Marien

Braunschweig

: 02.05

Thứ bẩy, 15g Giải Tội - 15g30 Thánh Lễ tại St. Joseph

Borsum

: 09.05

Thứ bảy, 10g Lớp Giáo Lư Hôn Nhân tại TTMV-Borsum

Hildesheim

: 09.05

Thứ bẩy, 15g30 Thánh Lễ tại TTMV Borsum

Hannover

: 10.05

Chúa Nhật, 14g GT - 15g Thánh Lễ tại St. Bernward

- Hôm nay các Cháu Thiếu Nhi dâng hoa kính Đức Mẹ

- Hôm nay cũng là ngày Hiền Mẫu ( Muttertag)

Lüneburg

: 14.05

Thứ năm, Lễ Chúa Giêsu lên trời

12g GT - 12g30  Thánh Lễ tại St. Stephanus

Chúa Nhật lễ lá, bắt đầu Tuần Thánh-Làm phép lá.

Hamburg

: 17.05

Chúa nhật, 13g Giải Tội

- 14g Thánh Lễ tại St. Joseph-Wandsbek.

- Hôm nay Cộng Đoàn sẽ dâng hoa kính Đức Mẹ

Haßfurt: 23. – 25.5.2015

Đại Lễ Chúa Thánh Thần - Đại Hội Công Giáo VN 2015 tại Haßfurt

 

Tháng 04.2015 – MÙA PHỤC SINH

Hamburg

: 05.04

Chúa nhật Phục Sinh,

- 12g30 Chầu Thánh Thể, 13g15 GT

- 14g Thánh Lễ tại St. Joseph-Wadnsbek

Wedel

: 06.04

Thứ hai Phục Sinh,

13g Giải Tội - 14g Thánh Lễ tại St. Marien

Osterode

: 07.04

Thứ ba, 15g30 Thánh Lễ tại St. Johannes Bapt.

Hamburg

: 11.04

Thứ bảy, 14g

Thánh lễ Hôn Phối tại Kinderkrankenhaus-Wilhemstift

Göttingen

: 12.04

Chúa nhật, 14g Giải Tội - 15g Thánh Lễ tại St. Heinrich

Hannover

: 18.04

Thứ bảy, 11g Thánh Lễ tại St. Bernward

Cuxhaven

: 26.04

Chúa nhật, 11g Thánh Lễ tại Zwölf Apostel

 

Tháng 03.2015 – MÙA CHAY 2015

Hamburg

: 06.03

Thứ sáu,

10g Thánh lễ an táng Cháu Thơ Nhi Ansgar Nguyễn

tại nghĩa trang Rahlstedt.

Lüneburg

: 06.03

Thứ sáu, 15g

Thánh lễ an táng Cụ Đôminicô Nguyễn V. Nhất

tại thánh đường St. Stephanus, Lünebug

Kiel

: 07.03

Thứ bảy, 13g tại St. Birgitta (Kiel-Mettenhof)

Hamburg

: 14.03

Thứ bẩy, 10g, Thánh lễ truyền chức Giám Mục

tại nhà thờ Chánh Ṭa Marien-Dom Hamburg

Hamburg

: 15.03

Chúa nhật, 12g30 Chầu Thánh Thể, 13g15 GT

- 14g Thánh Lễ tại St. Joseph-Wadnsbek

Cuxhaven

: 22.03

Chúa nhật, 11g Thánh Lễ tại Zwölf Apostel

Lüneburg

: 29.03

Chúa nhật, 12g GT

- 12g30  Thánh Lễ tại St. Stephanus

- Chúa Nhật lễ lá, bắt đầu Tuần Thánh-Làm phép lá

Chú ư: Đêm thứ bảy thay đổi giờ mùa hè

 

Tháng 02.2015 - MỪNG XUÂN MỚI ẤT MÙI 2015

Göttingen

: 01.02

Chúa nhật, 14g Giải Tội - 15g Thánh Lễ tại St. Heinrich

- Chú ư: Xin mang theo nến để làm phép dịp Lễ Nến

Braunschweig

: 07.02

Thứ bẩy, 15g Giải Tội - 15g30 Thánh Lễ tại St. Joseph

Wedel

: 14.02

Thứ bẩy, 13g Giải Tội - 14g Thánh Lễ tại St. Marien

Hamburg

: 15.02

Chúa nhật, 13g GT

- 14g Thánh Lễ tại Mariä Himmelfahrt

- Chú ư: Cộng Đoàn mừng Xuân Ất Mùi 2015

Hamburg

: 18.02

Thứ Tư Lễ Tro - Bắt đầu Mùa Chay Thánh 2015

17g15 Lễ Tro tại St. Joseph - Wandsbek

- Chú ư: Hôm nay 18g là Đón Giao Thừa Ất Mùi tại VN.

Osterode

: 20.02

Thứ sáu, 15g30 Thánh Lễ tại St. Johannes B.

Hildesheim

: 21.02

Thứ bẩy, 15g30 Thánh Lễ tại TTMV Borsum

Hannover

: 22.02

Chúa nhật, 14g Giải Tội

- 15g Thánh Lễ tại St. Bernward

 

Tháng 01.2015

Hamburg

: 01.01

Thứ năm, TẾT DƯƠNG LỊCH: cầu b́nh an cho Năm Mới

Lễ Trọng mừng Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa

14g Th. Lễ Đồng Tế tại St. Joseph (C. Thủy và C.Tuấn)

- Chú ư: Hôm nay không có họp mặt trong Hội Trường !

- Từ 02.01.2015 – 11.01.2015: Hành Hương Đất Thánh Do Thái.

- Từ 12.01. - 16.01.2015: Hành Hương Ba Lan Krakau: Ḷng Thương Xót Chúa.

Lüneburg

: 25.01

Chúa nhật, 12g GT – 12g30  Thánh Lễ tại St. Stephanus