Hành Hương Do Thái và Jordanien 2018

- Chương tŕnh dự định 10 ngày: 02.01.2018 – 11.01.2018

- Hiện tại đă có 11 người ghi danh – Cha Phanxicô Thủy sẽ cùng đi với phái đoàn

- Xin Anh Chị Em tiếp tục ghi danh, đủ 20 người thỉ mới tổ chức được.

 

TTMV-Borsum