Những lời ngợi khen dành cho Vị Tôi Tớ Chúa Phanxicô Thuận
.
"Làm sao chúng ta có thể quên được những nét đặc biệt của sự đơn sơ và thân thiện của ĐHY Phanxicô X. Nguyễn Văn Thuận?"
VIDEO: Dâng Hoa Kính Đức Mẹ của Cộng Đoàn Hannover dịp Đại Lễ Kính các Thánh Tử Đạo VN ngày 07.09.2013 tại Borsum