Những lời ngợi khen dành cho Vị Tôi Tớ Chúa Phanxicô Thuận
.
"Làm sao chúng ta có thể quên được những nét đặc biệt của sự đơn sơ và thân thiện của ĐHY Phanxicô X. Nguyễn Văn Thuận?"
VIDEO: Lễ Kết Thúc Hồ Sơ Phong Án Chân Phước cho ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn THuận