Những lời ngợi khen dành cho Vị Tôi Tớ Chúa Phanxicô Thuận
.
"Làm sao chúng ta có thể quên được những nét đặc biệt của sự đơn sơ và thân thiện của ĐHY Phanxicô X. Nguyễn Văn Thuận?"
Hình ảnh Cộng Đoàn Bắc Đức phối hợp với Hội Dòng Thánh Phaolô Hàng Bột ủy lạo Trại Phong Quả Cảm [1/36]