Những lời ngợi khen dành cho Vị Tôi Tớ Chúa Phanxicô Thuận
.
"Làm sao chúng ta có thể quên được những nét đặc biệt của sự đơn sơ và thân thiện của ĐHY Phanxicô X. Nguyễn Văn Thuận?"
Hình ảnh C.Đ Bắc Đức và Nhà Dòng Thánh Phaolô tại Hà Nội thăm Trại Phong Quả Cảm [1/30]