Những lời ngợi khen dành cho Vị Tôi Tớ Chúa Phanxicô Thuận
.
"Làm sao chúng ta có thể quên được những nét đặc biệt của sự đơn sơ và thân thiện của ĐHY Phanxicô X. Nguyễn Văn Thuận?"
Giáo Dân Đức ở Hamburg ký tên ủng hộ Đức TGM Giuse Kiệt và GX Thái Hà [1/123]