Án phong Chân phước cho Hồng Y Thuận đã tiến tới đâu?
Nguyễn Trọng Đa
ROMA - Mười năm sau khi Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận qua đời, Tiến sĩ Waldery Hilgeman, cáo thỉnh viên của án phong Chân phước, cho hãng tin Zenit biết về giai đoạn giáo phận của án phong, được thúc đẩy bởi Hội đồng Tòa thánh "Công lý và Hòa bình", và mở án từ ngày 22-10-2010.
FOTO: Tân Giám Mục Dr. Heiner Wilmer đến thăm GP Hildesheim lần đầu tiên, cầu nguyện với giáo dân và nói chuyện với truyền thông Đức hôm thứ hai, 08.5.2018 tại Dom Hildesheim [1/56]