Những lời ngợi khen dành cho Vị Tôi Tớ Chúa Phanxicô Thuận
.
"Làm sao chúng ta có thể quên được những nét đặc biệt của sự đơn sơ và thân thiện của ĐHY Phanxicô X. Nguyễn Văn Thuận?"
FOTO_2: Dâng Hoa kính Đức Mẹ tại St. Joseph, Hamburg vào Chúa nhật, 06.5.2018 [1/61]