VIDEO: Thánh Lễ Thiếu Nhi tại ĐHCG VN 2009
TTMV Borsum - Thu hình : Johnny Quang - Hưng Thịnh
...
Những lời ngợi khen dành cho Vị Tôi Tớ Chúa Phanxicô Thuận
.
"Làm sao chúng ta có thể quên được những nét đặc biệt của sự đơn sơ và thân thiện của ĐHY Phanxicô X. Nguyễn Văn Thuận?"
FOTO: Thánh lễ cho Ngoại Kiều ở TGP Hamburg vào ngày 23.9.2017 tại giáo xứ St. Marien, Quickborn [1/91]