FOTO: Thánh lễ cho Ngoại Kiều ở TGP Hamburg vào ngày 23.9.2017 tại giáo xứ St. Marien, Quickborn [1/91]