Án phong Chân phước cho Hồng Y Thuận đã tiến tới đâu?
Nguyễn Trọng Đa
ROMA - Mười năm sau khi Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận qua đời, Tiến sĩ Waldery Hilgeman, cáo thỉnh viên của án phong Chân phước, cho hãng tin Zenit biết về giai đoạn giáo phận của án phong, được thúc đẩy bởi Hội đồng Tòa thánh "Công lý và Hòa bình", và mở án từ ngày 22-10-2010.
FOTO: Thánh lễ cầu nguyện cho những người đã qua đời tại nghĩa trang Rahlstedt, Hamburg và sau đó Cộng Đoàn thăm viếng các phần mộ vào thứ bẩy, 04.11.2017 [1/58]