Nghi lễ cải táng Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận
Radio Vaticana
ROMA – 08.06.2012 - 10 năm sau khi được an táng tại nghĩa trang Verano, di hài ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã được cải táng về Nhà thờ hiệu tòa của ngài, Đức Mẹ Scala, ở trung tâm Roma sáng ngày 8-6-2012.
FOTO: Thánh lễ cầu nguyện cho những người đã qua đời tại nghĩa trang Rahlstedt, Hamburg và sau đó Cộng Đoàn thăm viếng các phần mộ vào thứ bẩy, 04.11.2017 [1/58]