Những lời ngợi khen dành cho Vị Tôi Tớ Chúa Phanxicô Thuận
.
"Làm sao chúng ta có thể quên được những nét đặc biệt của sự đơn sơ và thân thiện của ĐHY Phanxicô X. Nguyễn Văn Thuận?"
FOTO: Thánh lễ và nghi thức làm phép Đài Đức Mẹ do Cộng Đoàn VN tặng giáo xứ Đức St. Marien, Wedel vào Chúa nhật 29.9.2017 [2/83]