VIDEO: Hành Hương Do Thái 2009 - Vườn Cây Dầu
TTMV Borsum - Thu hình : Diệp-Tân-Lan
...
Những lời ngợi khen dành cho Vị Tôi Tớ Chúa Phanxicô Thuận
.
"Làm sao chúng ta có thể quên được những nét đặc biệt của sự đơn sơ và thân thiện của ĐHY Phanxicô X. Nguyễn Văn Thuận?"
FOTO: Thánh lễ và nghi thức làm phép Đài Đức Mẹ do Cộng Đoàn VN tặng giáo xứ Đức St. Marien, Wedel vào Chúa nhật 29.9.2017 [1/83]