Nghi lễ cải táng Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận
Radio Vaticana
ROMA – 08.06.2012 - 10 năm sau khi được an táng tại nghĩa trang Verano, di hài ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã được cải táng về Nhà thờ hiệu tòa của ngài, Đức Mẹ Scala, ở trung tâm Roma sáng ngày 8-6-2012.
FOTO: Thánh lễ và nghi thức làm phép Đài Đức Mẹ do Cộng Đoàn VN tặng giáo xứ Đức St. Marien, Wedel vào Chúa nhật 29.9.2017 [1/83]