VIDEO: Thánh Lễ Thiếu Nhi tại ĐHCG VN 2009
TTMV Borsum - Thu hình : Johnny Quang - Hưng Thịnh
...
Những lời ngợi khen dành cho Vị Tôi Tớ Chúa Phanxicô Thuận
.
"Làm sao chúng ta có thể quên được những nét đặc biệt của sự đơn sơ và thân thiện của ĐHY Phanxicô X. Nguyễn Văn Thuận?"
Hình ảnh Hành Hương Đức Mẹ Lộ Đức và Fatima 2017: Thánh Lễ tại Đền Thánh Ignatius von Loyola, Đấng sáng lập Dòng Tên [1/44]