Những lời ngợi khen dành cho Vị Tôi Tớ Chúa Phanxicô Thuận
.
"Làm sao chúng ta có thể quên được những nét đặc biệt của sự đơn sơ và thân thiện của ĐHY Phanxicô X. Nguyễn Văn Thuận?"
Hình ảnh Hành Hương Đức Mẹ Lộ Đức và Fatima 2017: Thánh Lễ riêng cho các đoàn Hành Hương Việt Nam tại nơi Đức Mẹ hiện ra vào sáng 16.8.2017 [1/40]