Án phong Chân phước cho Hồng Y Thuận đã tiến tới đâu?
Nguyễn Trọng Đa
ROMA - Mười năm sau khi Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận qua đời, Tiến sĩ Waldery Hilgeman, cáo thỉnh viên của án phong Chân phước, cho hãng tin Zenit biết về giai đoạn giáo phận của án phong, được thúc đẩy bởi Hội đồng Tòa thánh "Công lý và Hòa bình", và mở án từ ngày 22-10-2010.
Hình ảnh Hành Hương Đức Mẹ Lộ Đức và Fatima 2017: Thánh Lễ Chúa nhật, 13.8.2017 mừng 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima [1/84]