Nghi lễ cải táng Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận
Radio Vaticana
ROMA – 08.06.2012 - 10 năm sau khi được an táng tại nghĩa trang Verano, di hài ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã được cải táng về Nhà thờ hiệu tòa của ngài, Đức Mẹ Scala, ở trung tâm Roma sáng ngày 8-6-2012.
Hình ảnh Hành Hương Đức Mẹ Lộ Đức và Fatima 2017: Thánh Lễ Chúa nhật, 13.8.2017 mừng 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima [1/84]