Những lời ngợi khen dành cho Vị Tôi Tớ Chúa Phanxicô Thuận
.
"Làm sao chúng ta có thể quên được những nét đặc biệt của sự đơn sơ và thân thiện của ĐHY Phanxicô X. Nguyễn Văn Thuận?"
FOTO2: Trại Hè Thiếu Nhi 2017 tại Borsum: Gruppenfoto và những hình ảnh Thánh Lễ [2/45]