Hình ảnh Trại Hè Thiếu Nhi 2017: Sinh hoạt ngày thứ năm - 27.7.2917 [1/43]