Những lời ngợi khen dành cho Vị Tôi Tớ Chúa Phanxicô Thuận
.
"Làm sao chúng ta có thể quên được những nét đặc biệt của sự đơn sơ và thân thiện của ĐHY Phanxicô X. Nguyễn Văn Thuận?"
FOTOS 5: Hình ảnh Thánh Lễ Tạ Ơn Ngân Khánh Linh Mục Cha T.Úy Phaolô Phạm Văn Tuấn [1/83]