Những lời ngợi khen dành cho Vị Tôi Tớ Chúa Phanxicô Thuận
.
"Làm sao chúng ta có thể quên được những nét đặc biệt của sự đơn sơ và thân thiện của ĐHY Phanxicô X. Nguyễn Văn Thuận?"
FOTOS: Lần đầu tiên Cộng Đoàn Braunschweig dâng hoa kính Đức Mẹ tại nhà thờ St. Joseph vào thứ bẩy, 20.5.2017 [1/54]