Những lời ngợi khen dành cho Vị Tôi Tớ Chúa Phanxicô Thuận
.
"Làm sao chúng ta có thể quên được những nét đặc biệt của sự đơn sơ và thân thiện của ĐHY Phanxicô X. Nguyễn Văn Thuận?"
FOTOS: Cộng Đoàn Wedel dâng hoa kính Đức Mẹ tại nhà thờ St. Marien, đúng ngày kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima: thứ bẩy, 13.5.2017 [1/83]