FOTOS: Cộng Đoàn Wedel dâng hoa kính Đức Mẹ tại nhà thờ St. Marien, đúng ngày kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima: thứ bẩy, 13.5.2017 [1/83]