FOTOS_2: Cộng Đoàn Thánh Giuse Khang - Hamburg dâng hoa kính Đức Mẹ tại nhà thờ Mariä Himmelfahrt, ngày Lễ Hiền Mẫu - Chúa nhật, 14.05.2017 [1/77]