Nghi lễ cải táng Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận
Radio Vaticana
ROMA – 08.06.2012 - 10 năm sau khi được an táng tại nghĩa trang Verano, di hài ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã được cải táng về Nhà thờ hiệu tòa của ngài, Đức Mẹ Scala, ở trung tâm Roma sáng ngày 8-6-2012.
Hình ảnh buổi triều yết và học giáo lý với ĐGH Phanxicô vào thứ tư Tuần Thánh với đề tài „Đức Kitô là niềm hy vọng của chúng ta“ [1/57]