Những lời ngợi khen dành cho Vị Tôi Tớ Chúa Phanxicô Thuận
.
"Làm sao chúng ta có thể quên được những nét đặc biệt của sự đơn sơ và thân thiện của ĐHY Phanxicô X. Nguyễn Văn Thuận?"
Hình ảnh buổi triều yết và học giáo lý với ĐGH Phanxicô vào thứ tư Tuần Thánh với đề tài „Đức Kitô là niềm hy vọng của chúng ta“ [1/57]