Hình ảnh buổi triều yết và học giáo lý với ĐGH Phanxicô vào thứ tư Tuần Thánh với đề tài „Đức Kitô là niềm hy vọng của chúng ta“ [1/57]