FOTOS: Đức TGM Hamburg Stefan Heße đến thăm mục vụ tại Giáo Xứ Đức St. Marien - Wedel vào thứ bẩy ngày 11.2.2017, đồng thời Ngài cũng thăm Cộng Đoàn Việt Nam tại đây. [1/31]