Án phong Chân phước cho Hồng Y Thuận đã tiến tới đâu?
Nguyễn Trọng Đa
ROMA - Mười năm sau khi Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận qua đời, Tiến sĩ Waldery Hilgeman, cáo thỉnh viên của án phong Chân phước, cho hãng tin Zenit biết về giai đoạn giáo phận của án phong, được thúc đẩy bởi Hội đồng Tòa thánh "Công lý và Hòa bình", và mở án từ ngày 22-10-2010.
FOTOS: Đức TGM Hamburg Stefan Heße đến thăm mục vụ tại Giáo Xứ Đức St. Marien - Wedel vào thứ bẩy ngày 11.2.2017, đồng thời Ngài cũng thăm Cộng Đoàn Việt Nam tại đây. [1/31]