Những lời ngợi khen dành cho Vị Tôi Tớ Chúa Phanxicô Thuận
.
"Làm sao chúng ta có thể quên được những nét đặc biệt của sự đơn sơ và thân thiện của ĐHY Phanxicô X. Nguyễn Văn Thuận?"
FOTOS: Đức TGM Hamburg Stefan Heße đến thăm mục vụ tại Giáo Xứ Đức St. Marien - Wedel vào thứ bẩy ngày 11.2.2017, đồng thời Ngài cũng thăm Cộng Đoàn Việt Nam tại đây. [1/31]