Nghi lễ cải táng Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận
Radio Vaticana
ROMA – 08.06.2012 - 10 năm sau khi được an táng tại nghĩa trang Verano, di hài ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã được cải táng về Nhà thờ hiệu tòa của ngài, Đức Mẹ Scala, ở trung tâm Roma sáng ngày 8-6-2012.
FOTOS: Đức TGM Hamburg Stefan Heße đến thăm mục vụ tại Giáo Xứ Đức St. Marien - Wedel vào thứ bẩy ngày 11.2.2017, đồng thời Ngài cũng thăm Cộng Đoàn Việt Nam tại đây. [1/31]