Những lời ngợi khen dành cho Vị Tôi Tớ Chúa Phanxicô Thuận
.
"Làm sao chúng ta có thể quên được những nét đặc biệt của sự đơn sơ và thân thiện của ĐHY Phanxicô X. Nguyễn Văn Thuận?"
FOTOS_2: Mừng Xuân Đinh Dậu 2017 - Tiệc liên hoan mừng Năm Mới tại Cộng Đoàn Hamburg [1/55]