Những lời ngợi khen dành cho Vị Tôi Tớ Chúa Phanxicô Thuận
.
"Làm sao chúng ta có thể quên được những nét đặc biệt của sự đơn sơ và thân thiện của ĐHY Phanxicô X. Nguyễn Văn Thuận?"
FOTOS_1: Mừng Xuân Đinh Dậu 2017 - Cộng Đoàn Hamburg dâng Thánh Lễ cầu bình an cho Năm Mới vào Chúa nhật, 05.02.2017 [1/82]