Nghi lễ cải táng Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận
Radio Vaticana
ROMA – 08.06.2012 - 10 năm sau khi được an táng tại nghĩa trang Verano, di hài ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã được cải táng về Nhà thờ hiệu tòa của ngài, Đức Mẹ Scala, ở trung tâm Roma sáng ngày 8-6-2012.
FOTOS_1: Mừng Xuân Đinh Dậu 2017 - Cộng Đoàn Hamburg dâng Thánh Lễ cầu bình an cho Năm Mới vào Chúa nhật, 05.02.2017 [1/82]