Những lời ngợi khen dành cho Vị Tôi Tớ Chúa Phanxicô Thuận
.
"Làm sao chúng ta có thể quên được những nét đặc biệt của sự đơn sơ và thân thiện của ĐHY Phanxicô X. Nguyễn Văn Thuận?"
FOTOS: Mồng 1 Tết - Cộng Đoàn Braunschweig mừng Xuân Đinh Dậu 2017 [1/98]