Những lời ngợi khen dành cho Vị Tôi Tớ Chúa Phanxicô Thuận
.
"Làm sao chúng ta có thể quên được những nét đặc biệt của sự đơn sơ và thân thiện của ĐHY Phanxicô X. Nguyễn Văn Thuận?"
FOTOS: Đón Giao Thừa Đinh Dậu 2017 - Cộng Đoàn Osterode đón Giao Thừa vào đúng ngày 27.01.2017 [1/17]