FOTOS: Liên Hoan mừng 40 năm Linh Mục của Cha Giuse Điểm với GX Đức St. Heinrich
FOTOS: Khánh Lộc
Đúng ngày lễ Ba Vua, 06.01.2013 cha Giuse Nguyễn Trung Điểm dâng Thánh Lễ Tạ Ơn cho ngày mừng 40 Năm Linh Mục tại St. Heinrich, Braunschweig. Giáo dân VN xa gần đến tham dự và góp phần ẩm thực liên hoan mừng lễ với Cha.
Những lời ngợi khen dành cho Vị Tôi Tớ Chúa Phanxicô Thuận
.
"Làm sao chúng ta có thể quên được những nét đặc biệt của sự đơn sơ và thân thiện của ĐHY Phanxicô X. Nguyễn Văn Thuận?"
FOTOS_3: Liên Hoan Văn Nghệ mừng Đức TGM Dr. Stefan Heße đến thăm Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg vào Chúa nhật 2 Mùa Vọng, 04.12.2016 tại St. Joseph. [1/80]