Những lời ngợi khen dành cho Vị Tôi Tớ Chúa Phanxicô Thuận
.
"Làm sao chúng ta có thể quên được những nét đặc biệt của sự đơn sơ và thân thiện của ĐHY Phanxicô X. Nguyễn Văn Thuận?"
Đoàn Dâng Hoa Cộng Đoàn Thánh Giuse Khang Hamburg gồm 3 thế hệ tại ĐHCG 2016 kỳ thứ 40 - Aschaffenburg