Những lời ngợi khen dành cho Vị Tôi Tớ Chúa Phanxicô Thuận
.
"Làm sao chúng ta có thể quên được những nét đặc biệt của sự đơn sơ và thân thiện của ĐHY Phanxicô X. Nguyễn Văn Thuận?"
FOTOS 4:Chiểu thứ năm, 28.7.2016, mặc dù mưa gió không ngăn cản được Giới Trẻ Thế Giới. [1/59]