Những lời ngợi khen dành cho Vị Tôi Tớ Chúa Phanxicô Thuận
.
"Làm sao chúng ta có thể quên được những nét đặc biệt của sự đơn sơ và thân thiện của ĐHY Phanxicô X. Nguyễn Văn Thuận?"
FOTOS_2: Thánh Lễ Tạ Ơn mừng 35 năm thành lập Cộng Đoàn CGVN tại Hamburg vào thứ bẩy, 23.7.2016 [1/88]